کادر اجرایی
null

33 سال سابقه

داریوش عنایتی

موسس
null

31 سال سابقه

محمدرضا کشاورز

مدیریت
null

 33 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی

سابقه فعالیت در معاونت و مسئول تربیت بدنی و ورزشگاه و مسئول پشتیبانی اداره کل آموزش و پروش تهران

مجید اکبری

معاونت آموزشی
null

 31 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته مطالعات اجتماعی

ابداع روشها و مهارت های شغلی با استفاده از نرم افزار ها ، وسایل کمک آموزشی 

سابقه فعالیت در سمت مربی  دانش آموزی  هلال احمر و فعالیت امدادی

مرتضی شعبانی

معاونت انضباطی
null

 31 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته الهیات و معارف اسلامی

سابقه فعالیت در معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه 18

سابقه فعالیت در معاونت علمی بسیج دانش آموزی منطقه 18

حسین دلشاد

معاونت پرورشی
null

 8 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته  علوم آزمایشگاهی و مشاوره

مشاور تحصیلی پایه هفتم تا دوازدهم

سابقه فعالیت در مدارس نمونه دولتی ، تیزهوشان و آموزشگاه های معتبر 

پرهام عزیزی

مشاور تحصیلی
کادر اجرایی