در اسلام سفر رفتن برای کسب معرفت و دانش اندوزی و پندگیری از شگفتی های طبیعت و آثار باقی مانده از امت های گذشته و بهره گیری از پیشرفت های عملی دیگران و بر آوردن نیازهای جامعه اسلامی و تقویت دانش مسلمین نه تنها مطلوب می باشد، بلکه در برخی موارد، لازم و ضروری است.

مدرسه نواندیشان هر ساله چندین اردوی برون استانی و داخلی برگزار می کند.در سال تحصیلی 1403-1402 نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با هدف فراهم کردن فضایی برای کسب تجربه و افزایش مهارت های زندگی اجتماعی دانش آموزان اقدام به برگزاری چندین اردو نموده است

در ادامه تصاویر اردوهای برگزار شده را مشاهده خواهیم کرد