دبیران
محمود قدمی

 35 سال سابقه تدریس متوسطه اول

فارغ التحصیل رشته مطالعات اجتماعی

گذراندن بیش از 1500 ساعت دوره ضمن خدمت نخصصی و عمومی

محمود قدمی

دبیر مطالعات اجتماعی

 38 سال سابقه تدریس متوسطه اول

فارغ التحصیل رشته حرفه و فن

گذراندن بیش از 500 ساعت دوره ضمن خدمت نخصصی و عمومی

طراح و مولف سوالات درس کاروفناوری

حجت الله شفیعی

دبیر کار و فناوری
حسن ذوالفقاری

29 سال سابقه تدریس

فارغ التحصیل رشته زبان انگلیسی

تقدیر شده توسط مدیرکل شهر تهران و معاون وزیر بابت کسب مقام در مسابقات ، جشنواره ها و پژوهشها در سطح استان

حسن ذوالفقاری

دبیر زبان انگلیسی
اسماعیل خوش نقش

 35 سال سابقه تدریس

فارغ التحصیل رشته الهیات

مولف کتاب کار درس عربی هفتم ، هشتم ونهم

اسماعیل خوش نقش

دبیر عربی
مجید اکبری

 28 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته مطالعات اجتماعی

طراح سوالات استانداردمطالعات در پایه های هفتم هشتم و نهم

انتخاب به عنوان معلم نمونه در سال۸۲

مجید اکبری

دبیر مطالعات اجتماعی

23 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته آموزش هنر های تجسمی

گذراندن بیش از ۱۵۰۰ساعت دوره ضمن خدمت تخصصی وعمومی

عباس ذبیحی

دبیر هنر
null

10 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته MBA

گذراندن بیش از ۱۲۰ ساعت دوره ضمن خدمت تخصصی و عمومی

حامد شایسته

دبیر زبان انگلیسی
خلیل قلندری

43 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته علوم تجربی

مدیر،معاون و مدرس علوم تجربی، مدرس آمادگی دفاعی،مدرس حرفه و فن

خلیل قلندری

دبیر علوم

 38 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی

۵۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت عمومی و تخصصی

مهدی تاجدینی

دبیر پیام های آسمانی
دبیران