کادر اجرایی
null

33 سال سابقه

داریوش عنایتی

موسس
null

29 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته ریاضیات

سابقه تدریس و همکاری با مدارس برند تهران مانند هنرستان صدا وسیما ، مجموعه امام صادق  ، مدرسه مفید 

رضا خدابخشی

مدیریت
null

29 سال سابقه فعالیت آموزشی

فارغ التحصیل رشته  ادبیات فارسی

سابقه فعالیت در سمت های معاون وزیر ، رئیس اداره و فرماندار

محمد حسن حیدری

معاونت انضباطی
null

فارغ التحصیل رشته مشاوره

آشنا با شیوه های نوین آموزش و مشاوره وتربیت

گذراندن دوره های ضمن خدمت مرتبط به رشته شغلی

خانم مهدیه علی

معاونت آموزشی
null

فارغ التحصیل رشته حسابداری

گذراندن مهارت های بدو خدمت معلمین

گذراندن دوره های :

اطلاعات و ارتباطات اینترنت

روش ها و فنون تدریس

افت تحصیلی و پیشگیری از آن

 

خانم آقاسیان

معاونت اجرایی
کادر اجرایی