دبیران
خلیل قلندری

خلیل قلندری

دبیر علوم تجربی

💠سابقه کار : 44 سال

💠 فارغ التحصیل رشته علوم تجربی

💠 سابقه تدریس: 30 سال

💠 12 سال سابقه مدیریت و معاونت 

💠 طراح سوالات امتحانی          

💠 دو سال دبیر نمونه منطقه 18    

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری

دبیر زبان انگلیسی

💠سابقه کار : 29 سال

💠 فارغ التحصیل رشته زبان انگلیسی

💠 سابقه تدریس: 28 سال

💠 تقدیر شده توسط مدیر کل شهر تهران و معاون

وزیر بابت کسب مقام در مسابقات ، جشنواره ها

و پژوهش ها

💠 مدرس زبان خارجه دبیرستان های تهران            

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

خلیل قلندری

خلیل قلندری

دبیر علوم تجربی

💠سابقه کار : 44 سال

💠 فارغ التحصیل رشته علوم تجربی

💠 سابقه تدریس: 30 سال

💠 12 سال سابقه مدیریت و معاونت 

💠 طراح سوالات امتحانی          

💠 دو سال دبیر نمونه منطقه 18    

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری

دبیر زبان انگلیسی

💠سابقه کار : 29 سال

💠 فارغ التحصیل رشته زبان انگلیسی

💠 سابقه تدریس: 28 سال

💠 تقدیر شده توسط مدیر کل شهر تهران و

معاون وزیر بابت کسب مقام در مسابقات

جشنواره ها و پژوهش ها

💠 مدرس زبان خارجه دبیرستان های تهران            

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

محمود قدمی

محمود قدمی

دبیر مطالعات و پیام آسمانی

💠سابقه کار : 35 سال

💠 فارغ التحصیل رشته مطالعات اجتماعی

💠 سابقه تدریس: 25 سال

💠 سابقه 10سال معاونت دبیرستانهای منطقه

💠 طراح سوالات امتحانی بخصوص پایه نهم        

💠 تقدیر شده بابت طراحی سوال و دبیر نمونه 

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

اسماعیل خوش نقش

اسماعیل خوش نقش

دبیر زبان عربی

💠سابقه کار : 35 سال

💠 فارغ التحصیل رشته الهیات

💠 سابقه تدریس: 20 سال

💠 مولف کتاب کار عربی پایه های هفتم

     هشتم و نهم

💠 دبیر دبیرستانهای مناطق 2-5-11-18 

💠 15 سال سابقه مدیریت و معاونت

💠 طراح سوالات امتحانی پیام آسمانی و عربی            

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

محمود قدمی

محمود قدمی

دبیر مطالعات و پیام آسمانی

💠سابقه کار : 35 سال

💠 فارغ التحصیل رشته مطالعات اجتماعی

💠 سابقه تدریس: 25 سال

💠 سابقه 10سال معاونت دبیرستانهای منطقه

💠 طراح سوالات امتحانی بخصوص پایه نهم        

💠 تقدیر شده بابت طراحی سوال و دبیر نمونه 

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

اسماعیل خوش نقش

اسماعیل خوش نقش

دبیر زبان عربی

💠سابقه کار : 35 سال

💠 فارغ التحصیل رشته الهیات

💠 سابقه تدریس: 20 سال

💠 مولف کتاب کار عربی پایه های هفتم

     هشتم و نهم

💠 دبیر دبیرستانهای مناطق 2-5-11-18 

💠 15 سال سابقه مدیریت و معاونت

💠 طراح سوالات امتحانی پیام آسمانی و عربی            

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حسن نورانی

دبیر تربیت بدنی

💠سابقه کار : 11 سال

💠 فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

💠 سابقه تدریس: 10 سال مربیگری

💠 مربیگری اکادمی فوتسال و فوتبال پایه 

💠 مدیریت مجموعه ورزشی شهید حسن خرم تهران      

💠 5 سال مسئول انجمن ورزشی رشته های مختلف منطقه 18

💠 گذراندن دوره های مختلف مربیگری

      رشته های مختلف آموزشگاهی

null

ابراهیم نصیری

دبیر زبان عربی

💠سابقه کار : 33 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی

💠 سابقه تدریس: 33 سال

💠 تمام دوران دبیر مناطق 2 – 5 -13 -18

     شهر تهران

💠 طراح سوالات امتحان نهایی و تیزهوشان    

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حسن نورانی

دبیر تربیت بدنی

💠سابقه کار : 11 سال

💠 فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

💠 سابقه تدریس: 10 سال مربیگری

💠 مربیگری اکادمی فوتسال و فوتبال پایه 

💠 مدیریت مجموعه ورزشی شهید حسن خرم تهران      

💠 5 سال مسئول انجمن ورزشی رشته های مختلف منطقه 18

💠 گذراندن دوره های مختلف مربیگری

      رشته های مختلف آموزشگاهی

null

ابراهیم نصیری

دبیر زبان عربی

💠سابقه کار : 33 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی

💠 سابقه تدریس: 33 سال

💠 تمام دوران دبیر مناطق 2 – 5 -13 -18

     شهر تهران

💠طراح سوالات امتحان نهایی و تیزهوشان    

💠گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حجت اله شفیعی

دبیر فناوری و دفاعی

💠سابقه کار : 40 سال

💠 فارغ التحصیل رشته حرفه و فن

💠 سابقه تدریس: 40 سال

💠 مسئول انجمن اولیاء مربیان منطقه

💠 مسئول هلال احمر و بهداشت و تغذیه     

💠 دبیر نمونه استانی و منطقه

💠 طراح سوالات امتحانی

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حسین مقیمی

دبیر پیام آسمانی

💠سابقه کار : 31 سال

💠 فارغ التحصیل رشته دینی عربی

💠 سابقه تدریس: 23 سال

💠 معاونت دبیرستان و تدریس در مدارس

      منطقه 17 و 18 تهران

💠 تقدیر شده بابت طراحی  سئوال  

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حجت اله شفیعی

دبیر فناوری و دفاعی

💠سابقه کار : 40 سال

💠 فارغ التحصیل رشته حرفه و فن

💠 سابقه تدریس: 40 سال

💠 مسئول انجمن اولیاء مربیان منطقه

💠 مسئول هلال احمر و بهداشت و تغذیه     

💠 دبیر نمونه استانی و منطقه

💠 طراح سوالات امتحانی

💠گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حسین مقیمی

دبیر پیام آسمانی

💠سابقه کار : 31 سال

💠 فارغ التحصیل رشته دینی عربی

💠 سابقه تدریس: 23 سال

💠 معاونت دبیرستان و تدریس در مدارس  منطقه 17 و 18 تهران

💠 تقدیر شده بابت طراحی  سئوال  

💠گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

محمود کریمی

محمود کریمی

دبیر ادبیات فارسی

💠سابقه کار : 33 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی

💠 سابقه تدریس: 25 سال

💠 8 سال سابقه معاونت

💠 دبیر ادبیات مناطق 17-5-2-18 

💠 طراح سوالات امتحانی دوره اول

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

امیر اسلامی

امیر اسلامی

دبیر ریاضیات

💠سابقه کار : 42 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ریاضیات

💠 سابقه تدریس: 22 سال

💠 19 سال سابقه مدیریت و معاونت

💠 مدرس ریاضی مناطق 2-3-6-11-18  

💠 طراح سوالات دوره اول و دوم

💠 دبیر نمونه

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

محمود کریمی

محمود کریمی

دبیر ادبیات فارسی

💠سابقه کار : 33 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی

💠 سابقه تدریس: 25 سال

💠 8 سال سابقه معاونت

💠 دبیر ادبیات مناطق 17-5-2-18 

💠 طراح سوالات امتحانی دوره اول

💠گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

امیر اسلامی

امیر اسلامی

دبیر ریاضیات

💠سابقه کار : 42 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ریاضیات

💠 سابقه تدریس: 22 سال

💠 19 سال سابقه مدیریت و معاونت

💠 مدرس ریاضی مناطق 2-3-6-11-18  

💠 طراح سوالات دوره اول و دوم

💠 دبیر نمونه

💠گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

فریدون تاجدینی

دبیر ریاضیات

💠سابقه کار : 44 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ریاضی

💠 سابقه تدریس: 34 سال

💠 10 سال سابقه معاونت و مدیریت

💠 دبیر ریاضی مناطق 9-11-6-2-5-18

💠 طراح سوالات امتحانی دوره اول و دوم

💠 ریاست حوزه های تصحیح امتحان نهایی

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

مرتضی طاهری

دبیر ادبیات فارسی

💠سابقه کار : 28 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی

💠 سابقه تدریس: 22 سال

💠 8 سال سابقه معاونت و دبیرستان های

مناطق 2-5-18 تهران

💠 مدرس ریاضی مناطق 2-3-6-11-18  

💠 طراح سوالات امتحانی دوره اول

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

فریدون تاجدینی

دبیر ریاضیات

💠سابقه کار : 44 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ریاضی

💠 سابقه تدریس: 34 سال

💠 10 سال سابقه معاونت و مدیریت

💠 دبیر ریاضی مناطق 9-11-6-2-5-18

💠 طراح سوالات امتحانی دوره اول و دوم

💠 ریاست حوزه های تصحیح امتحان نهایی

💠گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

مرتضی طاهری

دبیر ادبیات فارسی

💠سابقه کار : 28 سال

💠 فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی

💠 سابقه تدریس: 22 سال

💠 8 سال سابقه معاونت و دبیرستان های

      مناطق 2-5-18 تهران

💠 مدرس ریاضی مناطق 2-3-6-11-18  

💠 طراح سوالات امتحانی دوره اول

💠گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

عباس ذبیحی

دبیر هنر

💠سابقه کار : 24 سال

💠 فارغ التحصیل رشته آموزش هنرهای تجسمی

💠 سابقه تدریس: 23 سال

💠 تدریس در مناطق 6-12-13-18

💠 برپایی چندین نمایشگاه حرفه ای در زمینه هنر

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

دانیال محسنی

دانیال محسنی

دبیر رشته جامعه شناسی

💠سابقه کار : 2 سال

💠 فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی

💠 سابقه تدریس: 2 سال

💠 دارای مدرک TCE-FCE-CAE زبان انگلیسی

💠 مدرس زبان های خارجه در مناطق 18-12

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

عباس ذبیحی

دبیر هنر

💠سابقه کار : 24 سال

💠 فارغ التحصیل رشته آموزش هنرهای تجسمی

💠 سابقه تدریس: 23 سال

💠 تدریس در مناطق 6-12-13-18

💠 برپایی چندین نمایشگاه حرفه ای در زمینه هنر

💠گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

دانیال محسنی

دانیال محسنی

دبیر رشته جامعه شناسی

💠سابقه کار : 2 سال

💠 فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی

💠 سابقه تدریس: 2 سال

💠 دارای مدرک TCE-FCE-CAE زبان انگلیسی

💠 مدرس زبان های خارجه در مناطق 18-12

💠گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

عبداله افشاری

عبداله افشاری

دبیر تربیت بدنی

💠سابقه کار : 42 سال

💠 فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی

💠 سابقه تدریس: 20سال

💠 متصدی و مسئول تربیت بدنی 

💠 مسئول انجمن های ورزشی

💠 دارای کارت مربیگری و داوری رشته های

     مختلف ورزشی

💠 مسئول ورزشگاه های منطقه 18

💠 مسئول هنرستان تربیت بدنی منطقه 18

💠 مدرس رشته های مختلف تربیت بدنی

💠 گذراندن دوره های مختلف مربیگری رشته های

      مختلف و آموزشگاهی

عبداله افشاری

عبداله افشاری

دبیر تربیت بدنی

💠سابقه کار : 42 سال

💠 فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی

💠 سابقه تدریس: 20سال

💠 متصدی و مسئول تربیت بدنی 

💠 مسئول انجمن های ورزشی

💠 دارای کارت مربیگری و داوری رشته های

     مختلف ورزشی

💠 مسئول ورزشگاه های منطقه 18

💠 مسئول هنرستان تربیت بدنی منطقه 18

💠 مدرس رشته های مختلف تربیت بدنی

💠 گذراندن دوره های مختلف مربیگری

     رشته های مختلف و آموزشگاهی