کادر اجرایی
null

داریوش عنایتی

موسس

💠 موسس مجتمع آموزشی نو اندیشان (ابتدایی ، دبیرستان دوره اول ، آموزشگاه علمی)

💠 فارغ التحصیل دانش سرای تربیت معلم با مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی

💠 19 سال موسس مقطع ابتدایی و دبیرستان دوره اول و آموزشگاه علمی

💠 19 سال سابقه مدیریت در مقطع ابتدایی و دبیرستان دوره اول      💠 3 سال سابقه تدریس

💠 5 سال سابقه بازرسی آزمون های نهایی و مدارس غیر دولتی شهر تهران      💠 8 سال سابقه معاونت آموزشی و اجرایی

💠 افتخار حضور در مناطق جنگی از سال 1366        💠 عضو شورای موسسان منطقه 18

💠 کار آفرین فعال (سازمان دهی بیش از 60 نفر پرسنل آموزشی)      💠 بیش از 50 مورد تشویق و دریافت تقدیر نامه

💠 بازدید از مدارس خارج از کشور (هند،ترکیه،چین، فنلاند)

💠 ثبت و اجرای بیش از 15 طرح آموزشی      💠 طراحی کلاس های موضوعی در سال 83 ، اولین برگزارکننده

💠 کارگاه های آموزشی کلاس های هوشمند برای مدیران منطقه 18 در سال 1391

null

داریوش عنایتی

موسس

💠 موسس مجتمع آموزشی نو اندیشان (ابتدایی ، دبیرستان دوره اول ، آموزشگاه علمی)

💠 فارغ التحصیل دانش سرای تربیت معلم با مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی

💠 19 سال موسس مقطع ابتدایی و دبیرستان دوره اول و آموزشگاه علمی

💠 19 سال سابقه مدیریت در مقطع ابتدایی و دبیرستان دوره اول     

💠 3 سال سابقه تدریس

💠 5 سال سابقه بازرسی آزمون های نهایی و مدارس غیر دولتی شهر تهران     

💠 8 سال سابقه معاونت آموزشی و اجرایی

💠 افتخار حضور در مناطق جنگی از سال 1366       

💠 عضو شورای موسسان منطقه 18

💠 کار آفرین فعال (سازمان دهی بیش از 60 نفر پرسنل آموزشی)     

💠 بیش از 50 مورد تشویق و دریافت تقدیر نامه

💠 بازدید از مدارس خارج از کشور (هند،ترکیه،چین، فنلاند)

💠 ثبت و اجرای بیش از 15 طرح آموزشی     

💠 طراحی کلاس های موضوعی در سال 83 ، اولین برگزارکننده

💠 کارگاه های آموزشی کلاس های هوشمند برای مدیران منطقه 18 در سال 1391

null

محمدرضا کشاورز

مدیریت

💠سابقه کار : 34 سال

💠 فارغ التحصیل زبان انگلیسی

💠 سابقه تدریس: 10 سال

💠 24 سال سابقه معاونت و مدیریت      💠 سرگروه آموزشی

💠 دبیر نمونه منطقه           💠 مدیر نمونه منطقه

💠 طراح برتر سوال های امتحانات استان        

💠 مدیر حوزه های اجرا و تصحیح امتحانات نهایی    

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

محمدرضا کشاورز

مدیریت

💠سابقه کار : 34 سال

💠 فارغ التحصیل زبان انگلیسی

💠 سابقه تدریس: 10 سال

💠 24 سال سابقه معاونت و مدیریت     

💠 سرگروه آموزشی

💠 دبیر نمونه منطقه           

💠 مدیر نمونه منطقه

💠 طراح برتر سوال های امتحانات استان        

💠 مدیر حوزه های اجرا و تصحیح امتحانات نهایی    

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حسین اکبری

معاونت آموزشی

💠سابقه کار : 43 سال

💠 فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و تک درس روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

💠 سابقه تدریس: حدود 15 سال

💠 دبیر تربیت بدنی ، ادبیات فارسی ، مطالعات اجتماعی مدارس مناطق 17،18،2،5،11     

💠 مدرس ضمن خدمت درس تربیت بدنی معلمین ابتدایی

💠 کارشناس و مسئول تربیت بدنی و ورزشگاه های منطقه          

💠 مسئول پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

💠 دارای کارت مربیگری و داوری رشته های مختلف ورزشی       

💠 30 سال سابقه مدیریت و معاونت     💠 معاون نمونه منطقه 18 و 11    

💠 مدیر نمونه منطقه 18              💠 دبیر نمونه شهر تهران

💠 کارمند نمونه آموزش و پرورش شهر تهران        💠 مدیر حوزه های اجرا و تصحیح امتحانات نهایی

💠 تقدیر شده توسط روسای مناطق ، مدیر کل شهر تهران و وزیر آموزش و پرورش

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حسین اکبری

معاونت آموزشی

💠سابقه کار : 43 سال

💠 فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و تک درس روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

💠 سابقه تدریس: حدود 15 سال

💠 دبیر تربیت بدنی ، ادبیات فارسی ، مطالعات اجتماعی مدارس مناطق 17،18،2،5،11     

💠 مدرس ضمن خدمت درس تربیت بدنی معلمین ابتدایی

💠 کارشناس و مسئول تربیت بدنی و ورزشگاه های منطقه          

💠 مسئول پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

💠 دارای کارت مربیگری و داوری رشته های مختلف ورزشی       

💠 30 سال سابقه مدیریت و معاونت     

💠 معاون نمونه منطقه 18 و 11    

💠 مدیر نمونه منطقه 18             

💠 دبیر نمونه شهر تهران

💠 کارمند نمونه آموزش و پرورش شهر تهران       

💠 مدیر حوزه های اجرا و تصحیح امتحانات نهایی

💠 تقدیر شده توسط روسای مناطق ، مدیر کل شهر تهران و وزیر آموزش و پرورش

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

مجید اکبری

مجید اکبری

معاونت آموزشی

💠سابقه کار : 28 سال

💠 فارغ التحصیل رشته مطالعات اجتماعی

💠 سابقه تدریس: 20 سال

💠 معاونت فناوری و آموزشی

💠 طراح سوالات استاندارد در دوره اول متوسطه

💠 دبیر نمونه سال 1382               

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

مجید اکبری

مجید اکبری

معاونت آموزشی

💠سابقه کار : 28 سال

💠 فارغ التحصیل رشته مطالعات اجتماعی

💠 سابقه تدریس: 20 سال

💠 معاونت فناوری و آموزشی

💠 طراح سوالات استاندارد در دوره اول متوسطه

💠 دبیر نمونه سال 1382               

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

مرتضی شعبانی

معاونت انضباطی

💠سابقه کار : 32 سال

💠 فارغ التحصیل رشته مطالعات اجتماعی

💠 سابقه تدریس: 15 سال

💠 سابقه معاونت و مربی دانش آموزی هلال احمر و مربی امداد

💠 مجری درسهایی از قرآن

💠 ابداع روش ها و مهارت های شغلی با استفاده از نرم افزار ها و وسایل کمک آموزشی               

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

مرتضی شعبانی

معاونت انضباطی

💠سابقه کار : 32 سال

💠 فارغ التحصیل رشته مطالعات اجتماعی

💠 سابقه تدریس: 15 سال

💠 سابقه معاونت و مربی دانش آموزی هلال احمر و مربی امداد

💠 مجری درسهایی از قرآن

💠 ابداع روش ها و مهارت های شغلی با استفاده از نرم افزار ها و وسایل کمک آموزشی               

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حسین دلشاد

معاونت پرورشی

💠سابقه کار : 31 سال

💠 فارغ التحصیل رشته الهیات و معارف دانشگاه تهران

💠 سابقه تدریس: 20 سال

💠 معاونت آموزشی – انضباطی 

💠 معاون سازمان دانش آموزی 

💠 معاونت علمی بسیج مسئول مقاطع تربیتی امور تربیتی منطقه 18            

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت

null

حسین دلشاد

معاونت پرورشی

💠سابقه کار : 31 سال

💠 فارغ التحصیل رشته الهیات و معارف دانشگاه تهران

💠 سابقه تدریس: 20 سال

💠 معاونت آموزشی – انضباطی 

💠 معاون سازمان دانش آموزی 

💠 معاونت علمی بسیج مسئول مقاطع تربیتی امور تربیتی منطقه 18            

💠 گذراندن دوره های مختلف ضمن خدمت